qapılmaq

qapılmaq
1.
«Qapmaq»dan məch. Əlindən qapılmaq. Papağı başından qapıldı.
2.
t-siz. Bir şeyə həddindən artıq aludə olmaq, uymaq, bütün fikrini, özünü tamamilə bir şeyə həsr etmək. Elmə qapılmaq. Kitaba qapılmaq. – Lakin Tütünçüoğlu, gənc olduğuna baxmayaraq, başqaları kimi həlli müşkül olan arzulara qapılmazdı. M. S. O.. . . Lakin buna baxmayaraq, o hər an hissə qapılmayacağına söz verir. M. Hüs.. // Bir şeyə həddən artıq başı qızışaraq, başqa şeyləri unudub, yalnız onun haqqında düşünmək. Hər gün qapılır bir yeni xülyaya bizim qız! Ə. N.. <Kərimxan> bütün varlığı ilə başladıqları işin şövqünə qapılmışdı. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • qapılma — «Qapılmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hiss — is. <ər.> 1. Bax duyğu. <Rüstəm bəy Sofya xanıma:> Hiss təbiət zəkasının təzahürüdür, təbiət istədiyini hiss vasitəsilə görür. Ç.. Səbrlə, tədbirlə ölçüb biçmədən; Ağla güvənmədik, hissə güvəndik. B. V.. Görən doğrudanmı insan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aludə — <fars.> Tutulmuş, mübtəla; vurulmuş, məftun. Biz ol aludeyi dərdik ki, cami mey dəvamızdır. S. Ə. Ş.. Aludə olmaq – 1) tutulmaq, mübtəla olmaq, qapılmaq, başı qızışmaq. Oğlan oyuna bir mərtəbədə aludə olmuşdu ki, gecə vaqiədə də oyundan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düşmək — f. 1. Öz ağırlığının təsiri ilə yerə enmək, yuxarıdan aşağıya enmək, tökülmək. Göydən üç alma düşdü. . . (nağılların sonu). Paraşütlə düşmə. Qayadan dərəyə iri daşlar düşürdü. – Bu zaman bir bomba düşür uzağa; Dalğa vurub onu sərir torpağa. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • faydasız — sif. və zərf Heç bir faydası, xeyri, nəticəsi olmayan; səmərəsiz, xeyirsiz, nəticəsiz. <Tahirin> fikrincə, hər addımda xudpəsəndliyə qapılmaq, . . narazılıq eləmək faydasız bir işdi. M. Hüs.. Ataş burada dayanıb Hürü ilə uzun uzadı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hissiyyat — is. <ər. «hiss» söz. cəmi> Hisslərlə, duyğularla bağlı hallar, hissi təəssürat; hisslər, duyğular. <Yaşlı kişi:> Gənclik hissiyyatım məni <qadına> tərəf çəksə də, şüurum belə bir işdən çəkinməyi mənə tövsiyə edirdi. S. H.. Şəxsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keçici — sif. 1. Hər hansı bir yarışda və s. də yeni qaliblərə, birincilik qazananlara verilən. Keçici kubok. – O kimdir külüngü dağ kimi vurur? Keçici bayraq da yanında durur? S. V.. Görünür qabaqda keçici bayraq; Onun yarış adlı şüarı vardır. H. Arif. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • komizm — <yun. komikosdan> Hər hansı bir şeydə gülməli cəhət; məzəlilik, yumor. Sözlərində çoxlu komizm var. Rolun komizmi. Komizmə qapılmaq aktyor üçün nöqsandır. // Yumor, gülməlilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küsmək — f. 1. Hər hansı bir səbəbə görə birindən (adətən öz yaxın adamından) incimək, onunla danışmamaq, onu dindirməmək. Yoldaşından küsmək. Qonşudan küsmək. – <Kərbəlayı İsmayıl Zeynəbə:> . . Axırı, heç olmasa, götürüb nəçərnikə yazaram ki, filan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”